De Witte - Van der Heijden Architecten

ENSCHEDE Postbus 1293
7500 BG
T 053 430 38 35 E G.dewitte@dwvdh.nl
       
Ons bureau heeft de prijsvraag van de Veiligheidsregio Twente voor de nieuwe Brandweerkazerne in Haaksbergen gewonnen, in samenwerking met Ter Steege Bouw uit Rijssen.

“Een stoer, functioneel en duurzaam gebouw dat goed past in de omgeving en ook nog eens energieneutraal is…” aldus de jury. De kazerne wordt een landelijke pilot als voorbeeld voor het “schoonwerken-principe” binnen de brandweerorganisatie. Kortom een gebouw dat klaar is voor de toekomst…

De kazerne heeft een stallingsruimte voor 4 voertuigen en kantoorfuncties met instructie en kantine. Het gebouw wordt energieneutraal uitgevoerd en door de toepassing van zonnepanelen wordt het een all-electric gebouw en kan er zelfs energie geleverd worden.

“Het schoonwerken” principe is van toepassing omdat brandweermedewerkers kunnen worden blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet. Dit geldt zowel voor directe blootstelling (bij repressieve inzet, brandonderzoek ed) als bij de indirecte blootstelling (logistiek, onderhoud en reiniging).

Wij hebben hiervoor een speciale logistieke route ontwikkeld die de mensen moeten volgen bij terugkomst in de kazerne, zodat er geen contact is tussen de routes verontreinigd en schoon.

De toegepaste materialen zijn zo duurzaam mogelijk gekozen. Stoere baksteen en als optimale duurzame gedachte (C2C) het toepassen van Yakisugi, gebrand hout. Verder zijn er beeldende elementen toegepast die refereren aan industriële gebouwen in de omgeving.

Startbouw begin 2016.

brandweer