De Witte - Van der Heijden Architecten

ENSCHEDE Postbus 1293
7500 BG
T 053 430 38 35 E G.dewitte@dwvdh.nl
       
Na vele jaren van voorbereiding is de bouw van het Kulturhus in Overdinkel van start gegaan. Een gebouw dat ruimte biedt aan een te renoveren sporthal, twee scholen, bieb, sociaal-maatschappelijke en culturele functies en dat alles gegroepeerd rondom een intern dorpsplein met horeca.

Sporthal “de Spil” wordt gerenoveerd en het nieuwe gebouw wordt hieromheen gevouwen. Een gebouw met een soort dorpsplein met daaraan allerlei functies zoals groepsruimtes van de scholen maar ook kantoren, activiteitenruimtes alsook horeca.

Een gebouw waar “ont-moeten” voorop staat.

Het gebouw is ontworpen in de schaal en korrelgrootte van het dorp Overdinkel en in nauw overleg worden de binnen- en buitenruimte op elkaar afgestemd zodat eea nagenoeg in elkaar overloopt.

Een aantal oorspronkelijke participanten in de gezondheidszorg en KDO zijn nu in de directe omgeving gehuisvest waardoor er toch gebruik gemaakt kan worden van elkaars diensten. Een “nieuw hart voor Overdinkel” waardoor het voorzieningenniveau in het dorp op peil blijft.

sloop


sloop

Start sloop bestaande panden.

De bouw kan beginnen….