De Witte - Van der Heijden Architecten

ENSCHEDE Postbus 1293
7500 BG
T 053 430 38 35 E enschede@dwvdh.nl
       


Het bedrijfsgebouw voor Lurvink Afbouw staat prominent aan een t-splitsing en herbergt een bedrijfshal, kantoren en showrooms; een deel ervan wordt verhuurd aan derden. De hoofdvorm van het gebouw volgt de kavelbegrenzingen en de gewenste rooilijn. Het voorste deel van het gebouw bestaat uit een glazen onderbouw dat de knik van de aangrenzende straat volgt, met in het midden de hoofdentree, in het verlengde van de ontsluitingsweg. Aan weerszijden van de entree liggen op de eerste etage de uitkragende gestuukte kantoorvleugels. Het achterste deel van het pand is de bedrijfshal waar de bedrijfsbussen worden bevoorraad. Het kleurgebruik is sober gehouden: wit grijs en antraciet vormen de boventoon, behalve bij het uitkijkraam van het directiekantoor. Dit raam heeft een donkerblauw kader, verwijzend naar de huiskleur van Lurvink Afbouw.
Interpolated provision Fran generieke viagra kopen in nederland cialis goedkoop Fran raked spanner sildenafil kopen apotheek quacked spanner glide