De Witte - Van der Heijden Architecten

ENSCHEDE Postbus 1293
7500 BG
T 053 430 38 35 E enschede@dwvdh.nl
GROENLO Deken Hooijmansingel 4 7141 EC T 0544 46 12 01 E groenlo@dwvdh.nl
Donderdag 20 september jl waren wij genomineerd voor:

De Vastgoedprijs Twente 2018

Dit jaar werd de focus verlegd van de complete woonconcepten naar het meest in het oog springende beeld van de woningbouw: de architectuur.
Om genomineerd te worden heeft een ontwerp, volgens de jury, onderscheidend vermogen in woningbouwarchitectuur. Duurzaamheid, lef en ambitie, de waarde voor de regio, de toepassing van (innovatieve) bouwtechnieken, algehele schoonheid, stedenbouwkundige inpassing en de vertaling van het architectonisch concept tot gebouw, zijn hiervoor kenmerkende factoren.

Onderstaande link betreft onze inzending:
https://www.youtube.com/watch?v=YRe1iV83bno

Helaas heeft de jury gekozen voor “villa’s in een park”.
De recente crisis in de bouw heeft veel veranderd binnen de architectenbranche. Veel bureaus gaan noodgedwongen in afgeslankte vorm door of werken zelfs zonder personeel. Hierdoor stijgt de behoefte aan externe technische kennis en werkcapaciteit om de dienstverlening op peil te houden. De Witte – Van der Heijden Architecten speelt op deze behoefte in door de kennis, kwaliteit, professionaliteit en mankracht die zij in huis heeft onder te brengen in het onafhankelijke bouwtechnisch bureau INGENIUM.

Door architectuur en techniek los te koppelen wordt het voor overige architecten en bouwtechnische bedrijven in de regio, en daarbuiten, mogelijk gebruik te maken van jarenlange ervaring en expertise in het bouwvak. Dit nieuwe facilitaire/bouwtechnisch bureau, INGENIUM, is op 1 oktober 2015 gestart met haar activiteiten en heeft als doel door te groeien tot een betrouwbare en betrokken partner voor bouw-gerelateerde bedrijven.

Uiteraard blijft De Witte – Van der Heijden Architecten het architectenbureau dat op inspirerende en innovatieve wijze gebouwen ontwerpt, met het streven naar integratie van architectuur, techniek en duurzame ontwikkeling.

Ingenium  Ingenium

Na vele jaren van voorbereiding is de bouw van het Kulturhus in Overdinkel van start gegaan. Een gebouw dat ruimte biedt aan een te renoveren sporthal, twee scholen, bieb, sociaal-maatschappelijke en culturele functies en dat alles gegroepeerd rondom een intern dorpsplein met horeca.

Sporthal “de Spil” wordt gerenoveerd en het nieuwe gebouw wordt hieromheen gevouwen. Een gebouw met een soort dorpsplein met daaraan allerlei functies zoals groepsruimtes van de scholen maar ook kantoren, activiteitenruimtes alsook horeca.

Een gebouw waar “ont-moeten” voorop staat.

Het gebouw is ontworpen in de schaal en korrelgrootte van het dorp Overdinkel en in nauw overleg worden de binnen- en buitenruimte op elkaar afgestemd zodat eea nagenoeg in elkaar overloopt.

Een aantal oorspronkelijke participanten in de gezondheidszorg en KDO zijn nu in de directe omgeving gehuisvest waardoor er toch gebruik gemaakt kan worden van elkaars diensten. Een “nieuw hart voor Overdinkel” waardoor het voorzieningenniveau in het dorp op peil blijft.

sloop


sloop

Start sloop bestaande panden.

De bouw kan beginnen….


Ons bureau heeft de prijsvraag van de Veiligheidsregio Twente voor de nieuwe Brandweerkazerne in Haaksbergen gewonnen, in samenwerking met Ter Steege Bouw uit Rijssen.

“Een stoer, functioneel en duurzaam gebouw dat goed past in de omgeving en ook nog eens energieneutraal is…” aldus de jury. De kazerne wordt een landelijke pilot als voorbeeld voor het “schoonwerken-principe” binnen de brandweerorganisatie. Kortom een gebouw dat klaar is voor de toekomst…

De kazerne heeft een stallingsruimte voor 4 voertuigen en kantoorfuncties met instructie en kantine. Het gebouw wordt energieneutraal uitgevoerd en door de toepassing van zonnepanelen wordt het een all-electric gebouw en kan er zelfs energie geleverd worden.

“Het schoonwerken” principe is van toepassing omdat brandweermedewerkers kunnen worden blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen in rook en roet. Dit geldt zowel voor directe blootstelling (bij repressieve inzet, brandonderzoek ed) als bij de indirecte blootstelling (logistiek, onderhoud en reiniging).

Wij hebben hiervoor een speciale logistieke route ontwikkeld die de mensen moeten volgen bij terugkomst in de kazerne, zodat er geen contact is tussen de routes verontreinigd en schoon.

De toegepaste materialen zijn zo duurzaam mogelijk gekozen. Stoere baksteen en als optimale duurzame gedachte (C2C) het toepassen van Yakisugi, gebrand hout. Verder zijn er beeldende elementen toegepast die refereren aan industriële gebouwen in de omgeving.

Startbouw begin 2016.

brandweerOns bureau heeft ook de prijsvraag van de nieuwbouw van eengezinswoningen aan de Usselerweg in Pathmos gewonnen, samen met Van Wijnen Oost bv. Het betrof een herstructurering in opdracht van Woningstichting de Woonplaats, met (bijna) energie-neutrale woningen EPC=0, gebaseerd op het standaardwoning-principe van de aannemer. Een van de woningen wordt alsnog energieneutraal uitgevoerd. De opdracht was tevens om de bewoner te betrekken bij de ontwikkeling en om verschillende keuzemogelijkheden aan te bieden.

Wij hebben voor deze woningen de gevelconfigurator ontwikkeld. Dit bestaat uit een rij woningen van twee lagen en een kap, waarbij de bewoner kan kiezen uit 4 verschillende uitvoeringen per woning. Dit kan variëren in kleur maar ook met of zonder dakkapel etc. De bewoner kan hier aan de “knoppen” draaien en zo een uniek straatbeeld samenstellen. De bouw is inmiddels gestart.

usselerweg

configuratorInterpolated provision Fran generieke viagra kopen in nederland cialis goedkoop Fran raked spanner sildenafil kopen apotheek quacked spanner glide